- thế giới xanh -

- thế giới xanh -

Len lỏi tới tận những cánh rừng, những vùng đất màu mỡ nhất,
tỉ mỉ tìm kiếm và lựa chọn từng nguồn cây đưa về từng dự án